برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

نظرسنجی
دوستان
ورود به سایت
 
تبلیغات
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا...
بازدید از پست : 11576
ن : spss-amar
ت : 6 مهر 1390
نظرات : 7

این آزمون از آزمونهای ناپارامتری است که برای ارزیابی...
بازدید از پست : 19983
ن : spss-amar
ت : 30 شهریور 1390
نظرات : 10

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شود...
بازدید از پست : 211790
ن : spss-amar
ت : 30 شهریور 1390
نظرات : 2925

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و ... نیز مفروض در نظر گرفته شده اند.....
بازدید از پست : 34306
ن : spss-amar
ت : 14 شهریور 1390
نظرات : 5
نظر شما در مورد این پست چیست ؟ 

 


 
نویسندگان
موضوعات