برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

نظرسنجی
دوستان
ورود به سایت
 
تبلیغات
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

- انجام مدل سازی معادلات ساختاری

- نحوه پردازش داده ها به صورت عملیاتی

- تحلیل عاملی تاییدی CFA و سنجش برازش CFA

-بررسی پایایی و روایی سازه

- اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج

- اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم

- اجرا و تحلیل مدل های ساختاری با متغیرهای میانجی

- تهیه گزارش نهایی و تفسیر آن برای پایان نامه و مقالات علمی و پژوهشی
بازدید از پست : 183
ن : spss-amar
ت : 31 اردیبهشت 1395
نظرات : 1

فرضیه آماری؛

فرضیه آماری جمله‌ها یا عبارت‌هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به‌صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. به‌عبارت دیگر، پژوهشگر روش‌های آماری لازم را با استفاده از فرضیه‌های آماری انتخاب می‌کند. فرضیه آماری یک بیان مقداری درباره پارامترهای جامعه است؛ که به دو قسم تقسیم می‌شود:

1. فرضیه صفر (Null Hypothesisفرضیه صفر که فرضیه نبود تفاوت (Hypothesis of no Difference) نیز نامیده می‌شود، حاکی از آن است که تفاوت یا روابط آماری مورد تحلیل ناشی از شانس یا خطای تصادفی است.[18] فرضیه صفر را با H0 نشان می‌دهند. این فرض اصل را بر این قرار می‌دهد که بین پارامترهای مورد مطالعه، اختلاف یا ارتباط معناداری وجود ندارد. این فرض، به‌صورت پارامتر، بیان یا صورت‌بندی می‌شود و مبنای ریاضی آن برهان خلف است. فرضیه صفر جایگزین منطقی فرضیه پژوهش است. در عمل، پژوهشگران به‌ندرت فرضیه صفر را به‌کار می‌برند؛ زیرا هر فرضیه پژوهش جایگزین منطقی خود را دارد و بیان شکل منفی آن زائد یا اضافه‌گویی است. اما فرضیه صفر همواره حاضر است و در منطق بنای آزمون فرضیه نقش مهمی دارد.

2- فرضیه خلاف یا پژوهش (Alternative Hypothesis فرضیه خلاف را با HA یا H1 نشان می‌دهند. این فرض، مخالف فرض صفر است و در اکثر موارد، با فرضیه پژوهشی مطابقت دارد. به این معنی که فرض خلاف انتظار پژوهش‌گر را پیرامون نتایج آتی پژوهش بیان می‌کند. این فرض نیز همانند فرض صفر به‌صورت پارامتر بیان می‌شود. فرضیه‌های تحقیقی غالبا راهنمای محقّق در تدوین فرض خلاف هستند. به‌عبارت دیگر فرض خلاف، غالبا منطبق بر فرضیه‌های تحقیقی است؛ به این معنی که فرض خلاف، بیان‌کننده انتظار پژوهشگر درباره نتایج تحقیق است و معمولا این انتظار براساس مدارک آزمایشی و یا تجربه کاری پژوهش‌گر کسب شده است. فرض خلاف، بیانی است که پژوهش‌گر می‌خواهد درباره آن پژوهش کند. فرض صفر و فرض خلاف باید ناسازگار باشند، به این معنی که نباید به هیچ شکل یا طریقی باهم تداخل داشته باشند.

فرضیه آماری معمولا از طریق فرضیه‌های علمی (تحقیقی) به‌وجود می‌آید، رشد می‌کند یا از مفاهیم ضمنی آنها مایه می‌گیرد؛ اما هرگز با آنها یکی نیست.

 

آزمون فرضیه‌ها

در آزمون فرضیه‌ها یا آزمون معناداری، پژوهشگر، فرضیه صفر را رد یا قبول می‌کند. یعنی اینکه اگر H0 پذیرفته شود، فرض می‌شود که H1 رد شده است و اگر H0 رد شود H1 پذیرفته شود. برای تعیین معناداری آماری یک مطالعه پژوهشی، پژوهشگر باید سطح احتمالی یا سطح معناداری آن‌را تعیین کند؛ تا فرضیه صفر در مقابل آن آزموده شود. اگر نتایج مطالعه احتمالی، کمتر از این سطح را نشان دهد، پژوهشگر می‌تواند فرضیه صفر را رد کند. هرگاه اثبات نتیجه پژوهش احتمال بالایی داشته باشد، پژوهشگر باید فرضیه صفر را تأیید کند؛ در حقیقت، از آنجا که فرضیه صفر، عموما بیان نمی‌شود، قبول یا رد، در فرضیه "پژوهش" به‌کار بسته می‌شود، نه در فرضیه صفر.
بازدید از پست : 7820
ن : spss-amar
ت : 29 دی 1392
نظرات : 0

سه مسئله مهم در مقیاس ها:

1. وجود ترتیب در مقیاس

2. فواصل مساوی طبقات

3. صفر مطلق ( در علوم انسانی معنایی ندارد ) .......

 بازدید از پست : 1859
ن : spss-amar
ت : 13 آبان 1391
نظرات : 1

بالاترین سطح اندازه گیری است و حدود فعالیت آن مشتمل است بر کلیه عملیاتی که بر مقیاس های اسمی، ترتیبی و فاصله ای صورت می پذیرد. چهار عمل اصلی در آن انجام می پذیرد و صفر مطلق در آن وجود دارد.
بازدید از پست : 1304
ن : spss-amar
ت : 13 آبان 1391
نظرات : 2

این مقیاس علاوه بر طبقه بندی نامگذاری و مرتب کردن به ما اجازه می دهد که فاصله های موجود بین افراد، اشیا و رویدادها را دقیقا مشخص کنیم. همینطور میتوان عملیات ریاضی در آن انجام داد. مثلا میتوان گفت اختلاف نمره علی و رضا مساوی اختلاف نمره احسان و آرش است. در این مقیاس صفر مطلق وجود ندارد. ( دانش آموزانی که از نمره هوش صفر میگیرند، به این معنی نیست که اصلا هوش ندارند.)
بازدید از پست : 976
ن : spss-amar
ت : 13 آبان 1391
نظرات : 2

این مقیاس همان مقیاس اسمی است که به طبقه بندی نامگذاری و علاوه بر آن مرتب نمودن طبقات می پردازد. در این مقیاس اعداد صرفا به منظور رتبه بندی به کار برده می شوند. مقیاس ترتیبی به منظور مرتب کردن افراد یا اشیا از بالاترین به پایین ترین ( بر اساس ویژگی های اندازه گیری ) به کار برده می شوند. اعداد به کار رفته در آن بیان کننده کیفیت هستند.
بازدید از پست : 1608
ن : spss-amar
ت : 13 آبان 1391
نظرات : 3
نظر شما در مورد این پست چیست ؟ 

 


 
نویسندگان
موضوعات