برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

نظرسنجی
دوستان
ورود به سایت
 
تبلیغات
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

این مقیاس به تعیین طبقات می پردازد. طبقاتی که افراد، اشیا یا رویدادها در آن جایگزین می شود. طبقات باید مانع الجمع باشد. یعنی مثلا یک نفر در بیش از یک طبقه جای نمی گیرد یا مثلا عدد یک برای مرد و عدد 2 برای زن، عدد 3 برای پسر و عدد 4 برای دختر بکار میرود. این طبقه بندی معنای کمی ندارد و نمیتواند عملیات جمع، ضرب و تقسیم بر روی آنها انجام داد. هدف، طبقه بندی و تشخیص طبقات از یکدیگر است.
بازدید از پست : 1003
ن : spss-amar
ت : 13 آبان 1391
نظرات : 2

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....
بازدید از پست :
ن : spss-amar
ت : 12 آبان 1391
نظرات :

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است....
بازدید از پست :
ن : spss-amar
ت : 12 آبان 1391
نظرات :

مجموعه اعداد بدست آمده از اندازه گیری یک صفت آماری با یک مقیاس مناسب را داده یا داده خام گویند......
بازدید از پست : 1847
ن : spss-amar
ت : 2 آبان 1391
نظرات : 1
برای این کار کافی است برنامه اکسل را اجرا کنید وبعد نرم افزار آفیس را در درایور قرار دهید و 1- از منوی tool فرمان ََAdd-in را انتخاب کرده. 2- در صفحه ظاهر شده فرمان Analysis toolpak را کلیک کنید. بعد از اجرای دو مرحله در منوی tool فرمان Analysis data جایگزین می شود به کمک این فرمان می توان جداول ANOVA (یا تحلیل آماری)را در اکسل ایجاد کرد.مانند: -تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه با یک عامل. - تجزیه تحلیل واریانس دو طرفه وبالعکس. - انواع آزمونها - تجزیه تحلیل رگرسیون...


بازدید از پست : 2410
ن : spss-amar
ت : 23 مهر 1391
نظرات : 3

زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
بازدید از پست : 1045
ن : spss-amar
ت : 22 مهر 1391
نظرات : 2
نظر شما در مورد این پست چیست ؟ 

 


 
نویسندگان
موضوعات