موارد استفاده از میانگین

موارد استفاده از میانگین

1-    هنگامی که نمره ها در یک توزیع تقریباً منظم در اطراف نقطه مرکزی جمع شده اند....

موارد استفاده از میانگین

1-    هنگامی که نمره ها در یک توزیع تقریباً منظم در اطراف نقطه مرکزی جمع شده اند.

2-  هنگامی که حل مسأله تحقیق مستلزم محاسبه میانگین است. یعنی وقتی که محاسبه سایر روشهای آماری نظیر پراکندگی و یا همبستگی مستلزم محاسبه میانگین است.

3-    هنگامی که مسأله تحقیقی ایجاب می کند یک میانگین با میانگین گروههای دیگر در یک متغیر مشابه، ترکیب شوند.

4-  استفاده از میانگین به عنوان یک شاخص گرایش به مرکز برای نمونه به منظور برآورد میانگین معادل آن در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است.

5-  میانگین نیز در مواقعی بکار می رود که مقیاس بکار گرفته شده فاصله ای یا نسبی است و توزیع فراوانی داده ها تقریباً طبیعی است، مناسبترین شاخص گرایش به مرکز است.

 

نویسنده مطلب: هانا گلزار

هانا گلزار

پاسخ دهید

2 نظر

Valarie  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۳:۲۷:۵۷

Good answer back in return of this issue with firm arguments and explaining the whole thing concerning that.

Maynard  ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ - ۰۰:۵۱:۵۵

This article will assist the internet users for setting up new web site or even a blog from start to end.