آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. برای نمونه٬ محققی درصدد است تفاوت بین سطح تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان را بسنجد. وی برای این‌که بتواند از آزمون کروسکال-والیس استفاده کند٬ رضایت شغلی را به گونه‌ای سنجیده است که نمرات پیوسته از نمره‌ ۰ تا ۱۰۰ را در مورد این متغیر در اختیار دارد. او می‌داند که آزمون کروسکال-والیس٬ گونه‌ای بسط ‌یافته از آزمون من-وایتنی است و باید تعداد سطوح زیاد و متغیری پیوسته داشته باشد.

 ۲-تحلیل نتایج از آن جا که این آزمون معمولا در سطح خطای ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود٬ برای استنباط تفاوت بین نمونه‌ها باید سطح معنی‌داری٬ کم‌تر از ۰.۰۵ باشد..

نویسنده مطلب: هانا گلزار

هانا گلزار

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...