حوزه فعالیت های کاری

حوزه فعالیت های کاری

در موارد پروژه های مهم و پایان نامه های مقاطع بالا برای تعیین حجم نمونه از ما راهنمایی بگیرید.

1-  پس از تعیین حجم نمونه و تکمیل پرسشنامه ها، برای تحلیل آماری اطلاعات و تصمیم گیری در خصوص رد یا تأیید فرضیات با ما تماس بگیرید. کافی است داده ها را همراه فرضیات برای ما ایمیل نمایید تا تحلیل اولیه را دریافت نمایید. در صورت رضایت و تأیید استاد ، تحلیل نهایی را به صورت فایل ورد، برای شما ایمیل خواهد شد.

تا زمان دفاع پایان نامه با شما همراه خواهیم بود.

2-  قابل ذکر است در خصوص پرسشنامه به صورت رایگان به شما مشاوره می دهیم. بدین صورت که پس از طراحی پرسشنامه توسط شما محقق گرامی، در این خصوص که پرسشنامه شما مناسب آزمون فرضیات شما هست یا خیر، نظر خویش را اعلام می نماییم.

3-  توضیحات تکمیلی در خصوص تعیین حجم نمونه را در صورتی که نیاز داشته باشید به آدرس ما مکاتبه نمایید یا اینکه با شماره های 09109908865 و 09370860288 تماس بگیرید.

4- جهت تهیه مقالات علمی از پایان نامه و یا موضوعات متفرقه از ما راهنمایی بگیرید.

حوزه فعالیتهای کاری:

تهیه خلاصه های آماری مانند

گراف ها ، جداول ، آماره ها و...

محاسبه انواع آماره های توصیفی

تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی ، فراوانی تجمعی ، درصد فراوانی و...

آزمون همبستگی برای داده های رتبه ای

و فاصله ای (ضریب همبستگی  اسپیرمن – پیرسون)

انواع توزیع های آماری شامل

توزیع های گسسته و پیوسته

آزمون مقایسات میانگین

(آزمون دانکن و (LSD))

انجام آنالیز جریان یکطرفه،

دو طرفه، چند طرفه و آنالیز کوواریانس

آزمون کروسکال والیس،

آزمون من ویتنی

آزمون های مرتبط با مقایسه میانگین بین

دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه با

استفاده از آلفای کرونباخ

آزمون کی دو X2

پردازش انواع مختلف رگرسیون

mobile: 09370860288 ، 09109908865

email: [email protected]

نویسنده مطلب: هانا گلزار

هانا گلزار

پاسخ دهید

1 نظر

BHW  ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۳:۰۳:۱۶

It's actually very complex in this active life to listen news on Television, therefore I just use web for that purpose, and take the latest news.