اعتبار(Validity)

اعتبار(Validity)

منظور از اعتبار در تحقیقات اینست که: ابزار اندازه‌گیری تا چه حد مفهوم یا خصیصه مورد نظر را می‌سنجد...

اعتبار(validity): منظور از اعتبار در تحقیقات اینست که: ابزار اندازه‌گیری تا چه حد مفهوم یا خصیصه مورد نظر را می‌سنجد.

انتظاراتی که از یک متغیر داریم به طور مثال : ترازو فقط وزن را اندازه‌گیری می‌کند یا قد، قند و چربی را نیز می‌سنجد که بحث اعتبار است.

اعتبار می‌گوید: می‌خواهیم بدانیم اجزا، ابعاد و شاخصهای یک مفهوم یا یک متغیر به اندازه کافی در ابزار اندازه‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

انواع اعتبار :

1- اعتبارر صوری یا نظری (face validity)

2- اعتبار محتوایی (contant validity)

3- اعتبار سازه‌ای (construct validity)

اعتبار صوری (نظری): منظور اینست که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظر نخبگان برآورد شود.

اعتبار محتوایی: در اینجا هدف اینست که ابزار اندازه‌گیری را از منظر جامعیت و در بردارندگی سوالات در ارتباط با تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم و مشخص سازیم آیا ابزار مورد نظر کفایت و توانایی لازم را جهت سنجش معرف‌ها و شاخص‌های متغیر مورد نظر دارد یا خیر؟ (گاهی پیش می‌آید که دو یا چند متغیر در یک ابزار اندازه‌گیری مورد سنجش قرار می‌گیرد، برای اجتناب از هم‌پوشانی لازم است مصادیق مربوط به هر متغیر کاملاً از متغیرهای دیگر جدا گردد.

اعتبار سازه‌ای: منظور اینست که پشتوانه نظری (ادبیات تحقیق و تئوری‌های اندیشمندان) تا چه حد از نظر حمایت لغوی و اصطلاحی) توانسته است در ابزار تحقیق منعکس گردد.

به عبارتی دیگر: ادبیات تئوریک تحقیق در پرسشنامه و ساختن ابزار اندازه‌گیری تا چه حد منعکس گردیده است.

 

نویسنده مطلب: هانا گلزار

هانا گلزار

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...